Move!

Všestranný pohybový rozvoj pro Vaše dítě

Všestranný pohybový rozvoj pro Vaše dítě

MOVE!

Jsme skupina mladých trenéru a sportovců z různých sportovních odvětví a společně učíme děti se správně a zdravě hýbat. Proto jako MOVE! pořádáme pravidelné tréninky a sportovní příměstský kemp, kde se právě těmto oblastem věnujeme. Jsme totiž přesvědčeni, že všestranný sportovní rozvoj je pro děti v útlém věku to nejdůležitější.

Učíme děti jak ovládat své tělo a správně se o něj starat.

Tréninky

Všestranná sportovní přípravka, na které se budou děti učit, jak se správně a především zdravě hýbat. Hlavním heslem těchto tréninku je všestranný sportovní rozvoj, proto budeme pracovat na pohybových dovednostech a správných pohybových návycích. Všechny tréninky probíhají formou zábavných aktivit a her, takže se děti nebudou rozhodně nudit.

Jaké tréninky nabízíme?

Nabízíme dva různé tréninky. První pro nejmladší děti od 4 do 6 let, kde se děti seznamují z pohybem od základů a učí se správným pohybovým návykům. Druhý trénink je pro děti od 7 do 12 let, kde se děti učí podobným dovednostem jako v mladší skupině, ale už se věnují i pokročilejším aktivitám a všestrannému pohybovému rozvoji, který je základním prvkem všech našich tréninků.

Jak tréninky probíhají?

Trénink každé skupiny se trochu liší, ale obecně stavíme na tom, aby se děti všestranně pohybově rozvíjely, ale u toho se zároveň bavily. Proto většina aktivit v tréninku je formou her, protože pohyb by měl být především zábava.

Tréninky pro nejmladší
(4-6 let)

Všestranná pohybová přípravka, kde se děti budou formou her a zábavy seznamovat s pohybem postupně se všestranně rozvíjet a vytvářet si zdravý základ jak pro běžný život, tak i pro případnou sportovní kariéru. 

Tréninky
(7-12 let)

Pravidelné tréninky, které jsou zaměřeny na všestranný sportovní rozvoj a budování správných pohybových návyků. Děti se zde formou soutěží a her budou učit jak ovládat své tělo a to ve všech směrech. 

MOVE!

Učíme děti ovládat své tělo a starat se o něj.

Tréninky

Tréninky

Všestranná sportovní přípravka, na které se budou děti učit, jak se správně a především zdravě hýbat. Hlavním heslem těchto tréninku je všestranný sportovní rozvoj, proto budeme pracovat na pohybových dovednostech a správných pohybových návycích. Všechny tréninky probíhají formou zábavných aktivit a her, takže se děti nebudou rozhodně nudit.

Jak tréninky probíhají?

Trénink každé skupiny se trochu liší, ale obecně stavíme na tom, aby se děti všestranně pohybově rozvíjely, ale u toho se zároveň bavily. Proto většina aktivit v tréninku je formou her, protože pohyb by měl být především zábava.

Tréninky pro nejmladší
(4-6 let)

Všestranná pohybová přípravka, kde se děti budou formou her a zábavy seznamovat s pohybem postupně se všestranně rozvíjet a vytvářet si zdravý základ jak pro běžný život, tak i pro případnou sportovní kariéru. 

Tréninky
(7-12 let)

Pravidelné tréninky, které jsou zaměřeny na všestranný sportovní rozvoj a budování správných pohybových návyků. Děti se zde formou soutěží a her budou učit jak ovládat své tělo a to ve všech směrech. 

MOVE! kemp

14.-18.8.2023

Sportovní příměstský tábor pro všechny děti od 4 do 12 let, které se chtějí hýbat. Náš tábor Vaše dítě nejen zabaví, ale i mnoha věcem naučí. V průběhu celého týdne budeme rozvíjet pohybové dovednosti a budeme děti učit jak ovládat své tělo. To vše nenásilnou a hravou formou, která bude děti bavit.

O kempu

Stejně jako ve všech aktivitách, které děláme, tak i na MOVE! Kempu se řídíme našem třemi prioritami – Všestranný pohyb, Zdraví, Zábava.

Pohyb tvoří základ celého kempu. Chceme aby se děti všestranně sportovně rozvíjely a budovaly správné pohybové návyky. Na to bude dohlížet hned několik profesionálních trenérů z různých sportovních odvětví.

Zdraví je na prvním místě, proto na kempu bude fyzioterapeut, který se bude starat o zdraví pohyb a správné držení těla dětí. Kromě něj zde bude i nutriční terapeut, který dětem hravou formou představí základy zdravého stravování.

Nedílnou součástí našeho kempu je i zábava, která nás bude provázet po celý týden. Bez ní si to ani nedokážeme představit, a proto nebude chybět velká porce her a soutěží.

foto-73

Přednášky pro rodiče:

Pro správný rozvoj dítěte a jeho směřování k zdravému životnímu stylu hrají zásadní roli rodiče. Jsou to právě oni, kdo klade základy do života svých dětí, ať už správné či špatné. Proto považujeme za důležité nejen vzdělávat děti, ale také poskytovat vzdělání jejich rodičům. V rámci MOVE! Kempu pořádáme během týdne dvě přednášky pro rodiče – jednu zaměřenou na pohyb a druhou na stravu.

Naši fyzioterapeut a nutriční terapeutka představí rodičům základy v obou těchto oblastech. Rodiče se dozví, jak vést své děti k pozitivnímu vztahu k pohybu a jak budovat zdravý vztah k jídlu. Tyto přednášky jsou pro nás velmi důležité, protože věříme, že poskytováním vzdělání rodičům můžeme přispět k vytvoření zdravých návyků a celkově zdravého životního stylu u dětí.

Hosté na kempu:

Bc. Jakub Eichler

Bývalý závodní plavec, který se díky sportu a zájmu o fungování lidského těla dostal k fyzioterapii, kterou v současné době studuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Ve své kariéře se setkal s různými přístupy k tréninku a na základě toho chce vést sportovce k jejich cílům bez zbytečných přešlapů, které by je od sportu odrazovaly nebo by sportovcům ničily jejich zdraví. 

Mgr. Barbora Žitná

Nutriční terapeutka, která má touhu se stále vzdělávat a i proto dál studuje v oblasti výživy. Zároveň s tím je však také studentkou psychologie, protože si uvědomuje, že výživa a psychika člověka jsou často provázány. S projektem MOVE! spolupracuje v rámci kempů, na kterých učí děti zdravému vztahu k jídlu.

Harmonogram dne:

8:00 – příchod účastníků

8:30 – Pohybové hry

10:00 – Zdravá svačina

10:15 – Fyzioterapeut / Nutriční terapeut / Sporty

12:00 – Oběd

12:45 – Odpolední klid (odpočinek, stolní hry…)

14:00 – Pohybové základy

15:00 – Zdravá svačina

15:15 – Sportovní soutěže

16:00 – Konec

Místo kempu:

ZŠ Sirotkova, Brno-Žabovřesky

Příměstský tábor se uskuteční v prostorech vyhlášené brněnské školy ZŠ Sirotkova v Brně-Žabovřeskách. K dispozici budeme mít širokou škálu sportovišť včetně moderní multifunkční tělocvičny či nově zrekonstruovaného venkovního hřiště.

MOVE!

Jsme skupina mladých trenéru a sportovců z různých sportovních odvětví a společně se snažíme děti naučit se správně a zdravě hýbat. Jsme přesvědčeni, že všestranný sportovní rozvoj je pro malé děti to nejdůležitější, proto je netlačíme do žádného konkrétního sportu, ale rozvíjíme u nich základní pohybové návyky a dovednosti.  Jsme tu pro všechny děti od 5 do 12 let, které se chtějí všestranně sportovně rozvíjet. Ať už pro sportovce, pro které jsou naše tréninky skvělým doplňkem, tak i pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit správně ovládat své tělo a získat skvělý základ do života, nebo i do sportů, které se v budoucnu rozhodnou dělat. 

Pravidelné 1,5 h dlouhé tréninky na kterých se budou děti učit se zdravě a správně hýbat. Hlavním heslem těchto tréninku je všestranný sportovní rozvoj, proto se nebudeme učit konkrétní sporty, ale budeme pracovat na celkové pohybové zdatnosti. to vše formou zábavných aktivit a her.

Tréninky jsou skvělým základem pro budoucí sportovní kariéru dětí, nebo i jako doplněk ke sportu. Stejně prospěšné jsou však i pro běžný  život. Proto ať už je Vaše dítě sportovec, nebo ne, budou pro něj naše tréninky přínosem.

  Cena tréninků za pololetí je 2.300 Kč

MOVE! kemp

14.-18.8.2023

Sportovní příměstský tábor pro všechny děti od 4 do 12 let, které se chtějí hýbat. Náš tábor Vaše dítě nejen zabaví, ale i mnoha věcem naučí. V průběhu celého týdne budeme rozvíjet pohybové dovednosti a budeme děti učit jak ovládat své tělo. To vše nenásilnou a hravou formou, která bude děti bavit.

O kempu

Stejně jako ve všech aktivitách, které děláme, tak i na MOVE! Kempu se řídíme našimi třemi prioritami – Všestranný pohyb, Zdraví, Zábava.

Pohyb tvoří základ celého kempu. Chceme aby se děti všestranně sportovně rozvíjely a budovaly správné pohybové návyky. Na to bude dohlížet hned několik profesionálních trenérů z různých sportovních odvětví.

Zdraví je na prvním místě, proto na kempu bude fyzioterapeut, který se bude starat o zdraví pohyb a správné držení těla dětí. Kromě něj zde bude i nutriční terapeut, který dětem hravou formou představí základy zdravého stravování..

Nedílnou součástí našeho kempu je i zábava, která nás bude provázet po celý týden. Bez ní si to ani nedokážeme představit, a proto nebude chybět velká porce her a soutěží.

foto-72
foto-73

Přednášky pro rodiče:

Pro správný rozvoj dítěte a jeho směřování k zdravému životnímu stylu hrají zásadní roli rodiče. Jsou to právě oni, kdo klade základy do života svých dětí, ať už správné či špatné. Proto považujeme za důležité nejen vzdělávat děti, ale také poskytovat vzdělání jejich rodičům. V rámci MOVE! Kempu pořádáme během týdne dvě přednášky pro rodiče – jednu zaměřenou na pohyb a druhou na stravu.

Naši fyzioterapeut a nutriční terapeutka představí rodičům základy v obou těchto oblastech. Rodiče se dozví, jak vést své děti k pozitivnímu vztahu k pohybu a jak budovat zdravý vztah k jídlu. Tyto přednášky jsou pro nás velmi důležité, protože věříme, že poskytováním vzdělání rodičům můžeme přispět k vytvoření zdravých návyků a celkově zdravého životního stylu u dětí.

Hosté na kempu:

Bc. Jakub Eichler

Bývalý závodní plavec,  který je studentem fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a zároveň je také fyzioterapeutem mládeže hokejové Sparty. Ve své kariéře se setkal s různými přístupy k tréninku a na základě toho chce vést sportovce k jejich cílům bez zbytečných přešlapů, které by je od sportu odrazovaly nebo by sportovcům ničily jejich zdraví. 

Mgr. Barbora Žitná

Nutriční terapeutka, která má touhu se stále vzdělávat a i proto dál studuje v oblasti výživy. Zároveň s tím je však také studentkou psychologie, protože si uvědomuje, že výživa a psychika člověka jsou často provázány. S projektem MOVE! spolupracuje v rámci kempů, na kterých učí děti zdravému vztahu k jídlu.

Orientační harmonogram dne:

8:00 – příchod účastníků

8:30 – Pohybové hry

10:00 – Zdravá svačina

10:15 – Fyzioterapeut / Nutriční terapeut / Sporty

12:00 – Oběd

12:45 – Odpolední klid (odpočinek, stolní hry…)

14:00 – Pohybové základy

15:00 – Zdravá svačina

15:15 – Sportovní soutěže / Přednáška pro rodiče

16:00 – Konec

Místo konání kempu:

ZŠ Sirotkova, Brno-Žabovřesky

Příměstský tábor se uskuteční v prostorech vyhlášené brněnské školy ZŠ Sirotkova v Brně-Žabovřeskách. K dispozici budeme mít širokou škálu sportovišť včetně moderní multifunkční tělocvičny či nově zrekonstruovaného venkovního hřiště.

foto-72
foto-73
foto-72
foto-73

Tréninky

Všestranná sportovní přípravka, na které se budou děti učit, jak se správně a především zdravě hýbat. Hlavním heslem těchto tréninku je všestranný sportovní rozvoj, proto budeme pracovat na pohybových dovednostech a správných pohybových návycích. Všechny tréninky probíhají formou zábavných aktivit a her, takže se děti nebudou rozhodně nudit.

Kde se kemp koná?

ZŠ SIROTKOVA BRNO-ŽABOVŘESKY

Náš kemp se uskuteční v prostorech vyhlášené brněnské školy ZŠ Sirotkova v Brně-Žabovřeskách. K dispozici budeme mít širokou škálu sportovišť včetně skvělého vybavení.

Těšit se na vás bude jednak nově zrekonstruovaná vnitřní tělocvična s širokým využitím, ale rovněž i venkovní prostor pro pohybové a společenské aktivity.

Kde se kemp koná?

ZŠ SIROTKOVA BRNO-ŽABOVŘESKY

Náš kemp se uskuteční v prostorech vyhlášené brněnské školy ZŠ Sirotkova v Brně-Žabovřeskách. K dispozici budeme mít širokou škálu sportovišť včetně skvělého vybavení.

Těšit se na vás bude jednak nově zrekonstruovaná vnitřní tělocvična s širokým využitím, ale rovněž i venkovní prostor pro pohybové a společenské aktivity.

Tréninky

Všestranná sportovní přípravka, na které se budou děti učit, jak se správně a především zdravě hýbat. Hlavním heslem těchto tréninku je všestranný sportovní rozvoj, proto budeme pracovat na pohybových dovednostech a správných pohybových návycích. Všechny tréninky probíhají formou zábavných aktivit a her, takže se děti nebudou rozhodně nudit. 

Co se děti naučí?

Klíčovou dovedností, kterou děti získají,  je sportovní všestrannost. Naučí se zdravým pohybovým návykům, které budou využívat po celý následující život. Naučí se znát své tělo, koordinovat své pohyby, stejně tak získají základní zpevnění středu těla a mnoho dalšího. Navíc pokud nevíte jaký sport pro Vaše dítě je ten ideální, rádi vám poradíme, který sport je vhodný právě pro něj.

Pro koho jsou tréninky vhodné?

Pro všechny děti od 5 do 12 let. Tréninky jsou totiž skvělým základem pro budoucí sportovní kariéru, nebo i jako doplněk k jakémukoli sportu. Stejně prospěšné jsou však i pro běžný  život. Proto ať už je Vaše dítě sportovec, nebo ne, budou pro něj naše tréninky přínosem.

Jak trénink probíhá?

Celý trénink je složen z her a zábavných aktivit, tak aby děti bavil, zároveň však je kladen velký důraz na to, aby se u každé z těchto aktivit něčemu učily. Každá aktivita je tedy zaměřena na nějakou část rozvoje sportovní všestrannosti, ať už je to protažení, zpevnění středu těla nebo třeba pohybová koordinace.

Programy pro školky a školy

Jako MOVE! Brno se také specializujeme na poskytování programů pro školky a školy. Naše nabídka zahrnuje všestranné pohybové programy, které směřují k celkovému rozvoji pohybových schopností dětí. Kromě toho také nabízíme základy gymnastiky, interaktivní programy zaměřené na zdravou výživu a správné stravovací návyky a také pořádáme přednášky pro rodiče.

MOVE!

Jsme skupina mladých trenéru a sportovců z různých sportovních odvětví a společně učíme děti se správně a zdravě hýbat. Proto jako MOVE! pořádáme pravidelné tréninky a sportovní příměstský kemp, kde se právě těmto oblastem věnujeme. Jsme totiž přesvědčeni, že všestranný sportovní rozvoj je pro děti v útlém věku to nejdůležitější.

Naše priority:

Jsme skupina mladých trenéru a sportovců z různých sportovních odvětví a společně se snažíme děti naučit se správně a zdravě hýbat. Jsme přesvědčeni, že všestranný sportovní rozvoj je pro malé děti to nejdůležitější, proto je netlačíme do žádného konkrétního sportu, ale rozvíjíme u nich základní pohybové návyky a dovednosti. Jsme tu pro všechny děti od 5 do 12 let, které se chtějí všestranně sportovně rozvíjet. Ať už pro sportovce, pro které jsou naše tréninky skvělým doplňkem, tak i pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit správně ovládat své tělo a získat skvělý základ do života, nebo i do sportů, které se v budoucnu rozhodnou dělat. 

MOVE!

Jsme skupina mladých trenéru a sportovců z různých sportovních odvětví a společně učíme děti se správně a zdravě hýbat. Proto jako MOVE! pořádáme pravidelné tréninky a sportovní příměstský kemp, kde se právě těmto oblastem věnujeme. Jsme totiž přesvědčeni, že všestranný sportovní rozvoj je pro děti v útlém věku to nejdůležitější. 

Naše priority:

Uvědomujeme si, že zdraví je to nejdůležitější a tím se i řídíme. Proto děti seznamujeme s pohybem postupně a dbáme na správné provedení. Kvalita je zde více než kvantita.

Všestranný pohybový rozvoj je pro každé dítě tím nejdůležitějším, protože rozvíjí tělo komplexně a nepřetěžuje jen určité části. Z toho důvodu poskytujeme dětem právě komplexní sportovní rozvoj, při kterém rozvíjíme tělo jako celek.

Víme, že děti se chtějí hlavně bavit, proto se snažíme, aby se děti u nás nenudily. Jen skrze hry a soutěže dostaneme z dětí to nejlepší a to je naším cílem.

Naši trenéři:

David Žitný

Bývalý juniorský reprezentant ve sportovní gymnastice. Svoji vrcholovou kariéru gymnasty již ukončil a dnes se plně zaměřuje na trénování nejmladších gymnastů. Proto se i ve své práci v MOVE! Brno snaží děti seznámit se základy gymnastiky, protože ty jsou také základ pro jakýkoli sport.

Snímek obrazovky 2023-02-17 v 16.24.41

Peťka Nádaská

Studentka fyzioterapie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity a také bývalá hráčka prvoligového fotbalového klubu, která se dnes věnuje především všestrannému tréninku, který kombinuje s fyzioterapií. Toto vše aplikuje i při trénování dětí, ale navíc do tréninku přináší i úsměv, radost ze hry a týmovost.

IMG_1517

Adam Pařízek

Hráč nejvyšší české ligy v americkém fotbale, který má za sebou bohatou sportovní karieru, například jako hráč hokeje. Dnes se kromě svého angažmá v nejvyšší soutěži v americkém fotbale věnuje také trénování mladých nadějí ve flag fotbale, což je bezkontaktní verze právě amerického fotbalu.

Snímek obrazovky 2023-03-01 v 21.53.45

Karolína Knapková

Studentka fyzioterapie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, která se jako akreditovaná trenérka dlouhodobě věnuje trénování dětí v rámci pole dance. Zároveň však vyzkoušela mnoho dalších sportů a aktivit, a to vše nyní kombinuje s fyzioterapií a využívá v rámci svého působení v MOVE! Brno.

Spolupracujeme s:

Bc. Jakub Eichler

Bývalý závodní plavec,  který je studentem fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a zároveň je také fyzioterapeutem mládeže hokejové Sparty. Ve své kariéře se setkal s různými přístupy k tréninku a na základě toho chce vést sportovce k jejich cílům bez zbytečných přešlapů, které by je od sportu odrazovaly nebo by sportovcům ničily jejich zdraví. 

Mgr. Barbora Žitná

Nutriční terapeutka, která má touhu se stále vzdělávat a i proto dál studuje v oblasti výživy. Zároveň s tím je však také studentkou psychologie, protože si uvědomuje, že výživa a psychika člověka jsou často provázány. S projektem MOVE! spolupracuje v rámci kempů, na kterých učí děti zdravému vztahu k jídlu.

Hlavní trenéři

Oliver Gold

David Žitný

E156975F-50AB-4217-A2D9-C40FC011C0FB

Extraligový hráč florbalu, který začínal se sportem na tenisovém kurtu. Později se přidal florbal, který nakonec zvítězil. V obou těchto sportech se již několik let věnuje práci s dětmi. Díky zkušenostem z nejvyšších pater českého florbalu i tenisu aplikuje unikátní trenérské metody, jenž kombinují postupy z obou sportů.

IMG_6323

Bývalý juniorský reprezentant ve sportovní gymnastice. Svoji vrcholovou kariéru gymnasty již ukončil a dnes se plně zaměřuje na trénování nejmladších gymnastů. Ve své trenérské činnosti razí přístup, že gymnastika je základ jakéhokoli sportu a proto by se měl každý seznámit s jejími základy, o což se svojí prací s dětmi snaží.

Hlavní trenér

David Žitný

Bývalý juniorský reprezentant ve sportovní gymnastice. Svoji vrcholovou kariéru gymnasty již ukončil a dnes se plně zaměřuje na trénování nejmladších gymnastů. Ve své trenérské činnosti zastává přístup, že gymnastika je základ jakéhokoli sportu. Proto se i ve své práci v MOVE! snaží děti se základy gymnastiky i pohybu obecně seznámit. 

Partneři: